Trường đại học Nông Lâm

Khoa

Bộ môn:

Đề tài:

Nhiệt độ 37 độ
Cường độ sáng 95
Nồng độ CO2 9:00 AM
Độ ẩm 86%
Độ ẩm đất 93%